Indgangskrav

Indgangskrav for returnering af IBC (International Bulk Containers):

 • Containeren skal være uden skader og velegnet til genbrug
 • Containeren skal være tom og drypfri
 • Containeren skal være uden lækage
 • Bundventil og toplåg skal være lukkede
 • Containeren skal være mærket med originalindhold
 • Alle containere vil ved ankomst til Jysk Emballage Rens, blive vejet og kontrolleret for skader og klassificeret til genanvendelse eller distruktion. Underskriften på returservice blanketten er samtidig vor garanti for at firmaet accepterer at betale vore ekstra omkostninger, i tilfælde af at containerne ikke overholder ovenstående krav.

Indgangskrav for returnering af plastdunke og plasttromler/lågfade:

 • Emballagen skal være uden skader og velegnet til genbrug.
 • Emballagen skal være tom.
 • Kapsel/spuns/toplåg skal være påmonteret og lukket.
 • Emballagen skal være mærket med originalindhold.
 • Byttepaller kun efter forudgående aftale mod gebyr og fragt.